Thông báo kết quả gói thầu giám sát thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thuộc Vụ Tài vụ - Quản trị thông báo kết quả Gói thầu số 10B: Giám sát thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị gói thầu số 25C.

- Tên Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thuộc Vụ Tài vụ - Quản trị.

- Địa chỉ: Tòa nhà trụ sở Tổng cục Hải quan - Lô E3 - Phố Dương Đình Nghệ - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: (04) 39440833; Fax: (04) 39440621; Email: bqldtxd.tchq@gmail.com. 

STT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Dự án Đầu tư xây dựng Trường Hải quan Việt Nam.

Gói thầu số 10B: Giám sát thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị gói thầu số 25C.

Số 228 ngày 30/11/2015

Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn, hai túi hồ sơ

800.328.313 đồng

798.000.000 đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng PACIE

Hợp đồng trọn gói

540 ngày

Số 44/QĐ-TVQT ngày 29/12/2015

 
(eFinance)