Thông báo kết quả gói thầu In Hóa đơn; Biên lai thu tiền phí lệ phí không in sẵn mệnh giá

Căn cứ thông báo mời chào hàng cạnh tranh số 981/CT-HCTV-AC ngày 25/05/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc In Hóa đơn; Biên lai thu tiền phí, lệ phí không in sẵn mệnh giá. Căn cứ Quyết định số 511/QĐ-CTĐT ngày 06/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt kết quả xét thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu: In hóa đơn; Biên lai thu tiền phí, lệ phí không in sẵn mệnh giá.

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp thông báo kết quả xét thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu: In hóa đơn; Biên lai thu tiền phí, lệ phí không in sẵn mệnh giá như sau:

- Đơn vị trúng thầu: Chi nhánh Công ty TNHH MTV In Tài chính.

- Địa chỉ: Số 132 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

- Giá trúng thầu đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển: 216.700.000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu, bảy trăm ngàn đồng).

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Địa điểm thực hiện: Số 93, Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Thời gian thực hiện: 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và duyệt mẫu.

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp thông báo kết quả xét thầu mua sắm nêu trên đến các đơn vị đã gởi hồ sơ dự thầu. Trân trọng kính mời Chi nhánh Công ty TNHH MTV In Tài chính đến Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp để thương thảo và ký hợp đồng.

(eFinance)