Thông báo kết quả gói thầu Kiểm toán quyết toán dự án Tăng cường năng lực CSVC

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo kết quả gói thầu "Kiểm toán quyết toán dự án Tăng cường năng lực CSVC, hạ tầng kỹ thuật CNTT cho hệ thống KBNN năm 2014 - 2015".

Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

Địa chỉ: Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội; Điện thoại: 04 6276 4300 (88426); Fax: 04 6276 4364.

E-mail: V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

Đề nghị Báo đấu thầu, Website Bộ Tài chính, Cổng Thông tin điện tử KBNN đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau: 

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

Kiểm toán quyết toán dự án Tăng cường năng lực CSVC, hạ tầng kỹ thuật CNTT cho hệ thống KBNN năm 2014-2015

Chỉ định thầu

32.654.117

29.700.000

Công ty TNHH kiểm toán Hùng Vương

Trọn gói

40 ngày làm việc kể từ ngày HĐ có hiệu lực

QĐ số 09/QĐ-CNTT ngày 04/3/2016 của Cục Trưởng Cục CNTT

 
(eFinance)