Thông báo kết quả gói thầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch phục vụ xuất 5.000 tấn gạo tặng nhân dân Cu Ba

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo kết quả gói thầu "Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch phục vụ xuất 5.000 tấn gạo tặng nhân dân Cu Ba".

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc.

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 0313.814.588.

- Fax: 0313.747179 Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn.

2. Tên dự án: Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch phục vụ xuất 5.000 tấn gạo tặng nhân dân Cu Ba cụ thể như sau:

- Cung cấp dịch vụ xông hơi, khử trùng và chống ẩm trong container phục vụ xuất 5.000 tấn gạo tặng nhân dân Cu Ba.

- Cung cấp dịch vụ giám định số lượng, chất lượng và cấp chứng thư cho 5.000 tấn gạo dự trữ quốc gia tặng nhân dân Cu Ba.

- Cung cấp dịch vụ cho thuê máy khâu bao may market phục vụ xuất 5.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia tặng nhân dân Cu Ba.

- Cung cấp ống PVC và túi vải đặt trong container phục vụ xuất 5.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia tặng nhân dân Cu Ba. 

Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu(1)

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá gói thầu(1)

Giá trúng thầu(2)

Nhà thầu trúng thầu(3)

Quyết định phê duyệt(4)

Hình thức hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

Lựa chon nhà thầu cung cấp dịch vụ xông hơi, khử trùng và chống ẩm trong container phục vụ xuất 5.000 tấn gạo tặng nhân dân Cu Ba.

Chỉ định thầu rút gọn

496.000.000

496.000.000

Chi nhánh Công ty công ty cổ phần trừ mối - khử trùng tại Hải Phòng

Quyết định số 75/QĐ-CDTĐB ngày 02/03/2016 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá trong quá trình thực hiện hợp đồng

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 30/6/2016

2

Lựa chon nhà thầu cung cấp dịch vụ giám định số lượng, chất lượng và cấp chứng thư 5.000 tấn gạo Dự trữ quốc gia tặng nhân dân CuBa.

Chỉ định thầu rút gọn

220.000.000

220.000.000

Chi nhánh Công ty CP tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng

Quyết định số: 76/QĐ-CDTĐB ngày 02/3/2016 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá trong quá trình thực hiện hợp đồng

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 30/6/2016

3

Lựa chọn nhà thầu cung cấp Ống PVC và túi vải đặt trong container phục vụ xuất 5.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia tặng nhân dân CuBa.

Chỉ định thầu rút gọn

46.350.000

46.350.000

Cửa hàng Bà Bùi Thị Hòa

Quyết định số: 77/QĐ-CDTĐB ngày 02/3/2016 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá trong quá trình thực hiện hợp đồng

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 10/4/2016

4

Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ cho thuê máy khâu bao may market phục vụ xuất 5.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia tặng nhân dân CuBa.

Chỉ định thầu rút gọn

52.500.000

52.500.0000

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Chương Tho

Quyết định số: 78/QĐ-CDTĐB ngày 02/3/2016 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá trong quá trình thực hiện hợp đồng

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 10/4/2016

(eFinance)