Thông báo kết quả gói thầu mạng vi tính

Kho bạc Nhà nước Phú Thọ thông báo kết quả gói thầu "Mạng vi tính, tiếp địa mạng vi tính + mạng điện thoại + Hệ thống chữa cháy khí phòng máy chủ".

- Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Phú Thọ.

- Địa chỉ: Số 7 Đường Trần Phú, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210 3846213; Fax: 0210 3846213; E-mail: chiennt01@vst.gov.vn. 

Số

gói

thầu

Tên

gói thầu

Hình

thức

lựa

chọn

nhà

thầu

Giá

gói thầu

(nghìn đồng)

Giá trúng thầu (nghìn đồng, đã bao gồm thuế VAT)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu

Hình thức

hợp đồng

Thời

gian

thực

hiện

hợp

đồng

07

Mạng vi tính, tiếp địa mạng vi tính+mạng điện thoại+Hệ thống chữa cháy khí phòng máy chủ

 

Chào hàng cạnh tranh trong nước

1.262.741

1.255.244,88

Liên danh Công ty An Phú - Quang Dũng Miền Bắc

Số 06/QĐ-KBPT ngày 06/01/2016 của Kho bạc Nhà nước Phú Thọ do bà Vương Thị Bẩy - Giám đốc đã ký QĐ

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

(eFinance)