Thông báo kết quả gói thầu mua dịch vụ bảo trì phần mềm

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả gói thầu "Mua dịch vụ bảo trì phần mềm lớp giữa và dịch vụ bảo trì của nhà sản xuất (bao gồm cả bảo hành mở rộng) đối với trang thiết bị phần cứng NEC và FUJUTSU do Nhật Bản tài trợ phục vụ triển khai hệ thống VNACCS/VCI".

- Tên bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua dịch vụ bảo trì phần mềm lớp giữa và dịch vụ bảo trì của nhà sản xuất (bao gồm cả bảo hành mở rộng) đối với trang thiết bị phần cứng NEC và FUJUTSU do Nhật Bản tài trợ phục vụ triển khai hệ thống VNACCS/VCIS.

2. Số thông báo mời thầu: 20150609718 - 00.

3. Giá gói thầu: 46.456.000.000 VNĐ.

4. Giá trúng thầu: 44.020.000.000 VNĐ.

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng liên tục (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

8. Quyết định phê duyệt: 42/QĐ-TCHQ ngày 13/01/2016 của Tổng cục trưởng Hải quan.

9. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu (Phụ lục đính kèm). 

PHỤ LỤC THÔNG TIN HÀNG HÓA GÓI THẦU
(Kèm theo công văn số 45/CNTT-QLDA ngày 13/01/2016 của Cục CNTT&TK Hải quan)
 

Đơn vị: đồng. 

STT

Tên hàng hóa

Giá trúng thầu

Ghi chú

I

DỊCH VỤ BẢO TRÌ: PHẦN MỀM LỚP GIỮA VÀ TRANG THIẾT BỊ PHẦN CỨNG CỦA HÃNG NEC

27.439.584.927

Giá đã bao gồm tất cả các loại thuế và phí

1

Gói dịch vụ hỗ trợ sử dụng, vận hành, khắc phục sự cố của các phần mềm lớp giữa (Middleware PPSupportPack) của hãng NEC

19.429.280.300

2

Gói dịch vụ bảo hành mở rộng, cung cấp linh kiện phụ tùng thay thế, dịch vụ sửa chữa cho các trang thiết bị phần cứng của hãng NEC tại địa điểm lắp đặt của người sử dụng

8.019.000.000

II

DỊCH VỤ BẢO TRÌ: PHẦN MỀM LỚP GIỮA VÀ TRANG THIẾT BỊ PHẦN CỨNG CỦA HÃNG FUJITSU

16.580.415.073

1

Gói dịch vụ bảo trì Silver (Silver Support) đối với phần mềm lớp giữa cài đặt trên các trang thiết bị phần cứng của hãng Fujitsu

2.509.236.784

2

Gói dịch vụ Silver (Silver Support) đối với các trang thiết bị phần cứng của hãng Fujitsu

14.071.178.289

 
(eFinance)