Thông báo kết quả gói thầu mua khí N2 bảo quản gạo dự trữ quốc gia

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả gói thầu Mua khí N2 bảo quản gạo dự trữ quốc gia.

- Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Tên gói thầu: Mua khí N2 bảo quản gạo dự trữ quốc gia.

- Tên dự án: Mua khí bảo quản gạo dự trữ quốc gia năm 2015.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước cấp năm 2015.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành Bản yêu cầu chào giá và nhận Hồ sơ chào giá: Từ ngày 21 tháng 4 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành Bản yêu cầu chào giá và nhận Hồ sơ chào giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ. Địa chỉ: 09 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Điện thoại: 058.3889289; 058.3889286. Fax: 058.3889239.

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ chào giá: 09 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2015, tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ, 09 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

(eFinance)