Thông báo kết quả gói thầu Mua máy photocoppy

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang thông báo kết quả gói thầu Mua máy photocoppy cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 8 Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

  - Điện thoại: 02193.860689, Fax 02193.866637.

  2. Tên dự án: Dự toán mua sắm thường xuyên. 

   Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu: 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Mua máy photocoppy cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước

74.900.000

74.900.000

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển CNTT Phong Vân

Quyết định số 194 /QĐ-HQHG ngày 23/5/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Hợp đồng

trọn gói

10 ngà

 (eFinance)