Thông báo kết quả gói thầu Mua sắm máy đếm tiền

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo kết quả gói thầu Mua sắm máy đếm tiền.

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Địa chỉ: 05 Nguyễn Tất Thành, phường phước trung, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Điện thoại: 064.3856615; Fax: 064.3856615.

2. Tên gói thầu: “Mua sắm máy đếm tiền”.

Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:  

Số

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Giá gói thầu

 

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

thời gian thực hiện hợp đồng

 

1

“Mua sắm máy đếm tiền

 

Chỉ định thầu

 

73.040.000 đồng Việt Nam

 

73.040.000 đồng Việt Nam

 

Công ty CP TB vật tư kỹ thuật An Toàn

 

Quyết định số 33/QĐ-KBBRVT ngày 12/5/2016 của Giám đốc KBNN BR- VT,

Người ký: Phó Giám đốc Trần Xuân Khánh

 

Hợp đồng Trọn gói

 

30 ngày

(eFinance)