Thông báo kết quả gói thầu Nâng cấp Hệ thống Nhận tờ khai mã vạch tập trung

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế thông báo kết quả gói thầu Nâng cấp Hệ thống Nhận tờ khai mã vạch tập trung (NTK-TMS) đáp ứng sửa đổi/bổ sung mẫu biểu khai thuế TNCN.

  - Tên bên mời thầu: Tổng cục Thuế.

  - Địa chỉ: Số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

  - Điện thoại/Fax/E-mail: 043.768 9679.

  - Đề nghị Báo đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

Stt

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2015

Nâng cấp Hệ thống Nhận tờ khai mã vạch tập trung (NTK-TMS) đáp ứng sửa đổi/bổ sung mẫu biểu khai thuế TNCN nhằm cắt giảm thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

20160309771 -00

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1.922.831.000 VNĐ

1.920.000.000 VNĐ

Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

Trọn gói

244 ngày (tương đương 8 tháng) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Số 988/QĐ-TCT ngày 30/5/2016 của Tổng cục Thuế

(eFinance)