Thông báo kết quả gói thầu Nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng

(eFinance Online) - Tổng cục thuế thông báo kết quả gói thầu Nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng đáp ứng triển khai thí điểm dịch vụ điện tử dành cho cá nhân.

  - Tên bên mời thầu: Tổng cục Thuế.

  - Địa chỉ: Số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

  - Điện thoại/Fax/E-mail: 043.768 9679.

  - Đề nghị Báo đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

Stt

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2016

Nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng đáp ứng triển khai thí điểm dịch vụ điện tử dành cho cá nhân

20160309767 -00

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1.991.957.000 VNĐ

1.989.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Đông Nam Á

Trọn gói

244 ngày (tương đương 8 tháng) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Số 987/QĐ-TCT ngày 30/5/2016 của Tổng cục Thuế

(eFinance)