Thông báo kết quả gói thầu thẩm định giá các gói thầu thiết bị

Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp thông báo kết quả gói thầu số 9: "Thẩm định giá các gói thầu thiết bị".

1. Đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

- Địa chỉ: số 91, Nguyễn Huệ, P.1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Điện thoại: 0673.851.247; Fax: 0673.852.004.

2. Tên gói thầu số 9: Thẩm định giá các gói thầu thiết bị thuộc dự án Trụ sở làm việc Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thường Phước.

3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 394/QĐ-HQĐT ngày 29/12/2015 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

4. Tên chủ đầu tư/Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

5. Thời gian đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu: Kể từ ngày 30/12/2015.

Nội dung kết quả lựa chọn nhà thầu: 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 9: Thẩm định giá các gói thầu thiết bị

Chỉ định thầu rút gọn

9.231.200

9.231.000

Công ty TNHH Thẩm định giá Tây Nam

Quyết định số 394/QĐ-HQĐT ngày 29/12/2015 của Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Tháp

Hợp đồng trọn gói

Theo tiến độ triển khai các gói thầu

 
(eFinance)