Thông báo kết quả gói thầu thẩm định giá gói thầu Cập nhật AntiVirus

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo kết quả gói thầu "Thẩm định giá gói thầu Cập nhật AntiVirus TW, tỉnh, huyện 03 năm".

Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

Địa chỉ: Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: 04 6276 4300 (88427), Fax: 04 6276 4364; Email: V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

Đề nghị Báo Đấu thầu/Website Bộ Tài chính/Cổng thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau: 

TT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

 

Thẩm định giá gói thầu Cập nhật AntiVirus TW, tỉnh, huyện 03 năm

 

Chỉ định thầu rút gọn

26.809.000

đồng

26.809.000

đồng

Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định và Đầu tư Công nghệ Gia Lộc

Trọn gói

Tối đa 20 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Quyết định số 16/QĐ-CNTT ngày 11/3/2016 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

 
(eFinance)