Thông báo kết quả gói thầu Thẩm định giá nội dung Mua bảo hành mở rộng và cập nhật phần mềm IPS

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo kết quả gói thầu "Thẩm định giá nội dung Mua bảo hành mở rộng và cập nhật phần mềm IPS cho thiết bị tường lửa trang bị năm 2013 tại KBNN cấp tỉnh 03 năm".

Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

Địa chỉ: Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 04 6276 4300 (88426); Fax: 04 6276 4364.

E-mail: V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

Đề nghị Báo đấu thầu, Website Bộ Tài chính, Cổng Thông tin điện tử KBNN đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

Thẩm định giá nội dung Mua bảo hành mở rộng và cập nhật phần mềm IPS cho thiết bị tường lửa trang bị năm 2013 tại KBNN cấp tỉnh 03 năm

Chỉ định thầu

27.052.000

27.052.000

Công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư tài chính Bưu điện

Trọn gói

Tối đa 20 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

QĐ số 13/QĐ-CNTT ngày 10/3/2016 của Cục Trưởng Cục CNTT

 
(eFinance)