Thông báo kết quả gói thầu thẩm định giá nội dung Thay thế firewall KBNN tỉnh

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo kết quả gói thầu "Thẩm định giá nội dung Thay thế firewall KBNN tỉnh trang bị năm 2009".

Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

Địa chỉ: 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại/Fax/E-mail: 04.62764300 (88319).

Đề nghị Website Bộ Tài chính, Cổng Thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

 

Thẩm định giá nội dung Thay thế firewall KBNN tỉnh trang bị năm 2009

 

Chỉ định thầu

23.451.000

23.451.000

Công ty cổ phần Thẩm định giá và Đầu tư tài chính Bưu điện

Trọn gói

Tối đa 20 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Quyết định số 19/QĐ-CNTT ngày 15/3/2016 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

 
(eFinance)