Thông báo kết quả gói thầu Thẩm định giá Tài sản gói thầu nội thất

(eFinance Online) - Cục Hải quan TP Đà Nẵng thông báo kết quả gói thầu số 24: Thẩm định giá Tài sản gói thầu nội thất.

1. Tên cơ quan: Cục Hải quan TP Đà Nẵng.

- Địa chỉ: 250 Bạch Đằng, Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0511.3823761;  Fax: 0511.3823328.

- Email: hqdanang@customs.gov.vn.

2. Tên dự án: Địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung.

Nội dung:

S

T

T

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

 

Quyết định phê duyệt

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 24: Thẩm định giá Tài sản gói thầu nội thất

Chỉ định thầu

10.000.000

10.000.000

Công ty TNHH thẩm định giá Hoàng Quân

Hợp đồng trọn gói

274/ QĐ-HQĐNg ngày 18 tháng 5 năm 2016

Trong vòng 7ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

(eFinance)