Thông báo kết quả gói thầu thuê kênh truyền Internet tốc độ cao

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả gói thầu "Thuê kênh truyền Internet tốc độ cao tuyến 1 cho TTDL của Tổng cục Hải quan 2016 và 2017".

- Tên bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

Đề nghị đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thuê kênh truyền Internet tốc độ cao tuyến 1 cho TTDL của Tổng cục Hải quan 2016 và 2017.

2. Số thông báo mời thầu: 20151205932 - 00.

3. Giá gói thầu: 1.597.200.000 VNĐ.

4. Giá trúng thầu: 1.552.320.000 VNĐ.

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần sáng tạo truyền thông Việt Nam.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Lắp đặt, thông kênh trong vòng 05 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Sử dụng dịch vụ trong thời gian 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.

8. Quyết định phê duyệt: 17/QĐ-CNTT ngày 08/03/2016 của Cục trưởng Cục CNTT & Thống kê Hải quan.

9. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu (Phụ lục đính kèm). 

PHỤ LỤC THÔNG TIN HÀNG HÓA GÓI THẦU
(Kèm theo công văn số /CNTT-QLDA ngày /03/2016 của Cục CNTT&TK Hải quan)

Đơn vị: đồng.

STT

Tên hàng hóa

Giá trúng thầu

Ghi chú

1

Hệ thống dịch vụ mạng Leased-line Internet tốc độ cao:

- Băng thông quốc tế: 15 Mbps.

- Băng thông trong nước 60 Mbps.

 

Giá đã bao gồm tất cả các loại thuế và phí

2

Thiết bị giao diện chuyển đổi quang - điện

 

3

Thiết bị đầu cuối sau thiết bị giao diện chuyển đổi quang - điện

 

 

 
(eFinance)