Thông báo kết quả gói thầu triển khai hệ thống dự phòng, nâng cao tính an toàn hệ thống website

Tổng cục Thuế thông báo kết quả gói thầu "Triển khai hệ thống dự phòng, nâng cao tính an toàn hệ thống website ngành Thuế".

- Tên bên mời thầu: Tổng cục Thuế.

- Địa chỉ: Số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 043.768 9679.

- Đề nghị Báo đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau: 

Stt

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2015

Triển khai hệ thống dự phòng, nâng cao tính an toàn hệ thống website ngành Thuế

20151210352   -   00

Đấu thầu rộng rãi trong nước

2.328.000.000 VNĐ

2.320.000.000 VNĐ

Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC

Trọn gói

365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Số 449/QĐ-TCT ngày 23/3/2016 của Tổng cục Thuế

 (eFinance)