Thuê dịch vụ bảo hành mở rộng thiết bị TNCN

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch gói thầu Thuê dịch vụ bảo hành mở rộng thiết bị TNCN (PIT) trong 2 năm.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng cục Thuế.

- Địa chỉ: toà nhà số 18 Tam Trinh - Hà Nội.

- Điện thoại: 04.37689679; Fax : 04.37689744.

2. Tên dự án: Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2016.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1156/QĐ-TCT ngày 24/6/2016.

4. Chủ đầu tư: Tổng cục Thuế.

5. Tổng mức đầu tư: 33.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi ba tỷ đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

Số gói thầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê dịch vụ bảo hành mở rộng thiết bị TNCN (PIT) trong 2 năm

33.000.000.000 VNĐ

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

Quý II/2016

Trọn

gói

730 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

(eFinance)