Thuê dịch vụ bảo hành mở rộng thiết bị TNCN (PIT) trong 2 năm

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu “Thuê dịch vụ bảo hành mở rộng thiết bị TNCN (PIT) trong 2 năm” sử dụng nguồn vốn nhà nước, theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. 

Kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Thông tin chi tiết như sau:

  1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ bảo hành mở rộng thiết bị TNCN (PIT) trong 2 năm.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo hành mở rộng cho thiết bị.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 730 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

  2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2016.

  3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

  6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ, ngày 30/6/2016 đến trước 9 giờ ngày 22/7/2016 vào trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

  7. Địa điểm phát hành HSMT: Tổng cục Thuế, Tầng 9 tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

  8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

  9. Bảo đảm dự thầu: 900.000.000 VND (Bằng chữ: Chín trăm triệu đồng chẵn). Khoản tiền đảm bảo dự thầu này phải nộp thông qua bảo lãnh của ngân hàng và nhà thầu phải gửi giấy tờ chứng nhận đến bộ phận nhận Hồ sơ dự thầu chậm nhất là trước thời điểm đóng thầu.

  10. Thời điểm đóng thầu 9 giờ ngày 22/7/2016.

  11. Thời điểm mở thầu 9 giờ 15 phút ngày 22/7/2016.

(eFinance)