Thuê dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị CNTT

Cục CNTT & Thống kê hải quan mời thầu "Thuê dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị CNTT cho Cục CNTT & Thống kê hải quan".

- Tên bên mời thầu: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị CNTT cho Cục CNTT & Thống kê Hải quan.

- Giá gói thầu: 274.480.800 VNĐ ((Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tư triệu, bốn trăm tám mươi nghìn, tám trăm đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Thuê dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị CNTT cho Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng liên tục (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Thuê dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị CNTT cho Cục CNTT & Thống kê hải quan.

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí NSNN.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08h00 ngày 23/3/2016 đến trước 09h00 ngày 06/4/2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục CNTT & Thống kê hải quan, Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39440833. Fax: 04.39440631.

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ.

9. Bảo đảm dự thầu: 3.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn) theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.

10. Thời điểm đóng thầu: 09h00 ngày 06/4/2016.

11. Thời điểm mở thầu: 09h30 ngày 06/4/2016.

(eFinance)