Thuê dịch vụ dọn vệ sinh thường xuyên

(eFinance Online) - Cục CNTT & Thống kê hải quan thông báo kế hoạch gói thầu Thuê dịch vụ dọn vệ sinh thường xuyên tại tòa nhà Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống CNTT Hải quan.

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

2. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ dọn vệ sinh thường xuyên tại tòa nhà Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống CNTT Hải quan.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 54/QĐ-CNTT ngày 27 /4/2016 của Cục trưởng cục CNTT & Thống kê Hải quan về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ dọn vệ sinh thường xuyên tại tòa nhà Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống CNTT Hải quan.

4. Chủ đầu tư: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

5. Tổng mức đầu tư: 82.896.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi hai triệu, tám trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn).

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Thuê dịch vụ dọn vệ sinh thường xuyên tại tòa nhà Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống CNTT Hải quan

82.896.000

VNĐ

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng

Quý II năm 2016

Trọn gói

12 tháng liên tục (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Giá gói thầu: 82.896.000 VNĐ

(eFinance)