Thuê dịch vụ hỗ trợ quản trị hạ tầng CNTT ngành Thuế năm 2016

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch gói thầu Thuê dịch vụ hỗ trợ quản trị hạ tầng CNTT ngành Thuế năm 2016.

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng cục Thuế.

- Địa chỉ: toà nhà số 18 Tam Trinh - Hà Nội.

- Điện thoại: 04.37689679; Fax: 04.37689744.

2. Tên dự án: Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2016.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 911/QĐ-TCT ngày 25/5/2016.

4. Chủ đầu tư: Tổng cục Thuế.

5. Tổng mức đầu tư: 6.336.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu tỷ ba trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn).

Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Số gói thầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê dịch vụ hỗ trợ quản trị hạ tầng CNTT ngành Thuế năm 2016

6.146.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu tỷ, một trăm bốn mươi sáu triệu đồng chẵn)

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Quý II/2016

Trọn

gói

365 ngày (tương đương 12 tháng) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 (eFinance)