Thuê dịch vụ kiểm toán quyết toán

(eFinance Online) - Cục CNTT & Thống kê hải quan thông báo kế hoạch gói thầu Thuê dịch vụ kiểm toán quyết toán.

A. Thông tin chung:  

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

2. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ kiểm toán quyết toán gói thầu Mua sắm trang thiết bị phần cứng thuộc dự án Xây dựng và triển khai hệ thống thông tin phục vụ triển khai cơ chế Hải quan một cửa quốc gia.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 121/QĐ-CNTT ngày 28/6/2016 của Cục trưởng cục CNTT & Thống kê hải quan về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ kiểm toán quyết toán gói thầu Mua sắm trang thiết bị phần cứng thuộc dự án Xây dựng và triển khai hệ thống thông tin phục vụ triển khai cơ chế Hải quan một cửa quốc gia.

4. Chủ đầu tư: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

5. Tổng mức đầu tư: 59.539.000.000 VNĐ (Bằng chữ: (Bằng chữ: Năm mươi chín tỷ, năm trăm ba mươi chín triệu đồng chẵn)./.).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Thuê dịch vụ kiểm toán quyết toán gói thầu Mua sắm trang thiết bị phần cứng thuộc dự án Xây dựng và triển khai hệ thống thông tin phục vụ triển khai cơ chế Hải quan một cửa quốc gia

166.100.000 VNĐ

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

01 giai đoạn,01 túi hồ sơ

Từ quý II năm 2016

Hợp đồng trọn gói

30 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (kể cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ)

Giá gói thầu: 166.100.000 VNĐ

(eFinance)