Thuê dịch vụ thẩm định giá đối với thiết bị phần cứng và phần mềm bản quyền

(eFinance Online) - Cục CNTT & Thống kê hải quan thông báo kế hoạch gói thầu Thuê dịch vụ thẩm định giá đối với thiết bị phần cứng và phần mềm bản quyền...

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

2. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ thẩm định giá đối với thiết bị phần cứng và phần mềm bản quyền cho dự án “Nâng cấp hệ thống thông tin quản lý rủi ro phục vụ triển khai dự án VNACCS/VCIS”.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 77/QĐ-CNTT ngày 20/5/2016 của Cục trưởng cục CNTT & Thống kê hải quan về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ thẩm định giá đối với thiết bị phần cứng và phần mềm bản quyền cho dự án “Nâng cấp hệ thống thông tin quản lý rủi ro phục vụ triển khai dự án VNACCS/VCIS”.

4. Chủ đầu tư: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

5. Tổng mức đầu tư: 40.372.587 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi triệu, ba trăm bảy mươi hai nghìn, năm trăm tám mươi bảy đồng).

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Thuê dịch vụ thẩm định giá đối với thiết bị phần cứng và phần mềm bản quyền cho dự án “Nâng cấp hệ thống thông tin quản lý rủi ro phục vụ triển khai dự án VNACCS/VCIS

40.372.587 VNĐ

Nguồn kinh phí NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng

Quý II năm 2016

Hợp đồng trọn gói

30 ngày liên tục (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Giá gói thầu: 40.372.587 VNĐ

(eFinance)