Thuê dịch vụ thẩm định giá Nâng cấp hệ thống chống sét lan truyền

(eFinance Online) - Cục CNTT & Thống kê hải quan thông báo kế hoạch gói thầu Thuê dịch vụ thẩm định giá đối với nội dung “Nâng cấp hệ thống chống sét lan truyền...

A. Thông tin chung:  

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

2. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ thẩm định giá đối với nội dung “Nâng cấp hệ thống chống sét lan truyền và dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chống sét lan truyền tại các đơn vị trong toàn ngành Hải quan.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 97/QĐ-CNTT ngày 13/6/2016 của Cục trưởng cục CNTT & Thống kê Hải quan về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ thẩm định giá đối với nội dung “Nâng cấp hệ thống chống sét lan truyền và dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chống sét lan truyền tại các đơn vị trong toàn ngành Hải quan.

4. Chủ đầu tư: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

5. Tổng mức đầu tư: 16.716.772 đồng (Bằng chữ: Mười sáu triệu, bảy trăm mười sáu nghìn, bảy trăm hai mươi hai đồng).

.B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Thuê dịch vụ thẩm định giá đối với nội dung “Nâng cấp hệ thống chống sét lan truyền và dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chống sét lan truyền tại các đơn vị trong toàn ngành Hải quan

16.716.772 VNĐ

Nguồn kinh phí NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng

Quý II năm 2016

Trọn gói

10 ngày liên tục (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tổng cộng giá gói thầu: 16.716.772 VNĐ

(eFinance)