Thuê dịch vụ vận hành và hỗ trợ cho hạ tầng CNTT

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch gói thầu Thuê dịch vụ vận hành và hỗ trợ cho hạ tầng CNTT ngành Thuế năm 2016.

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng cục Thuế.

- Địa chỉ: toà nhà số 18 Tam Trinh - Hà Nội.

- Điện thoại: 04.37689679; Fax: 04.37689744.

2. Tên dự án: Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2016.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 913/QĐ-TCT ngày 25/5/2016.

4. Chủ đầu tư: Tổng cục Thuế.

5. Tổng mức đầu tư: 17.820.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, tám trăm hai mươi triệu đồng chẵn).

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Số

gói thầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê dịch vụ vận hành và hỗ trợ cho hạ tầng CNTT ngành Thuế năm 2016

17.285.000.000 VNĐ

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1 giai đoạn

2 túi hồ sơ

Quý II/2016

Hợp đồng trọn gói

365 ngày (tương đương 12 tháng) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

(eFinance)