Thuê đường truyền cáp quang tốc độ cao kết nối giữa TTDL chính và TTDL dự phòng

Cục CNTT & Thống kê hải quan mời thầu "Thuê đường truyền cáp quang tốc độ cao kết nối giữa TTDL chính và TTDL dự phòng cho năm 2016 và 2017 (01 đường tốc độ 100 Mbps)".

- Tên bên mời thầu: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thuê đường truyền cáp quang tốc độ cao kết nối giữa TTDL chính và TTDL dự phòng cho năm 2016 và 2017 (01 đường tốc độ 100 Mbps).

- Giá gói thầu: 520.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi triệu đồng chẵn).

- Nội dung chính của gói thầu: Thuê đường truyền cáp quang tốc độ cao kết nối giữa TTDL chính và TTDL dự phòng cho năm 2016 và 2017 (01 đường tốc độ 100 Mbps).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Lắp đặt, bàn giao kênh trong vòng 7 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Sử dụng dịch vụ trong thời gian 24 tháng kể từ ngày bàn giao kênh.

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Thuê đường truyền cáp quang tốc độ cao kết nối giữa TTDL chính và TTDL dự phòng cho năm 2016 và 2017 (01 đường tốc độ 100 Mbps).

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí NSNN.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08h00 ngày 23/3/2016 đến trước 10h00 ngày 06/4/2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục CNTT & Thống kê hải quan, Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39440833. Fax: 04.39440631.

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ.

9. Bảo đảm dự thầu: 5.200.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn) theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.

10. Thời điểm đóng thầu: 10h00 ngày 06/4/2016.

11. Thời điểm mở thầu: 10h30 ngày 06/4/2016.

(eFinance)