Thuê kênh truyền Internet cho Báo Hải quan

(eFinance Online) - Cục CNTT & Thống kê hải quan thông báo kế hoạch gói thầu Thuê kênh truyền Internet cho Báo Hải quan.
 
 
 
 
 

A. Thông tin chung:  

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631 cuccntt@customs.gov.vn.

2. Tên gói thầu: Thuê kênh truyền Internet cho Báo Hải quan”.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 197 /QĐ-CNTT ngày 10/10/2016 của Cục trưởng cục CNTT & Thống kê Hải quan về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê kênh truyền Internet cho Báo Hải quan.

4. Chủ đầu tư: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

5. Tổng mức đầu tư: 93.720.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi ba triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng).

.B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:


Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Thuê kênh truyền Internet cho Báo Hải quan

93.720.000 VNĐ

Nguồn kinh phí NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng

Quý IV năm 2016

Trọn gói

12 tháng liên tục (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tổng cộng giá gói thầu: 93.720.000VNĐ

(eFinance)