Thuê kênh truyền internet tốc độ cao tuyến 1 cho TTDL

Cục CNTT & Thống kê hải quan mời thầu "Thuê kênh truyền internet tốc độ cao tuyến 1 cho TTDL".

- Tên Bên mời thầu: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Tên gói thầu: Thuê kênh truyền internet tốc độ cao tuyến 1 cho TTDL của Tổng cục Hải quan.

- Nguồn vốn: Nguồn NSNN cấp cho Cục CNTT & Thống kê hải quan năm 2015.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu (HSMT): từ ngày 24/4/2015 đến trước 14h00 ngày 08/5/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ bán HSMT: Cục CNTT & Thống kê hải quan, Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39440833. Fax: 04.39440631.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Cục CNTT & Thống kê hải quan, Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 08/5/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 4.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 14 giờ 30 ngày 08/5/2015 tại Cục CNTT & Thống kê hải quan, địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Bên mời thầu - Cục CNTT & Thống kê hải quan kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)