Thuê kênh truyền Internet tốc độ cao tuyến 2 cho TTDL

Cục CNTT và Thống kê hải quan mời thầu "Thuê kênh truyền Internet tốc độ cao tuyến 2 cho TTDL của Tổng cục Hải quan năm 2016 và 2017".

- Tên bên mời thầu: Cục CNTT và Thống kê hải quan.

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thuê kênh truyền Internet tốc độ cao tuyến 2 cho TTDL của Tổng cục Hải quan năm 2016 và 2017.

- Nội dung chính của gói thầu: Thuê kênh truyền Internet tốc độ cao tuyến 2 cho TTDL của Tổng cục Hải quan năm 2016 và 2017.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Lắp đặt bàn giao kênh trong vòng 7 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Sử dụng dịch vụ trong thời gian 24 tháng kể từ ngày bàn giao kênh.

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Thuê kênh truyền Internet tốc độ cao tuyến 2 cho TTDL của Tổng cục Hải quan năm 2016 và 2017.

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí NSNN.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08h00 ngày 04/3/2016 đến trước 09h00 ngày 18/3/2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục CNTT & Thống kê hải quan, Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39440833. Fax: 04.39440631.

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ.

9. Bảo đảm dự thầu: 16.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu triệu đồng chẵn) theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.

10. Thời điểm đóng thầu: 09h00 ngày 18/3/2016.

11. Thời điểm mở thầu: 09h30 ngày 18/3/2016.

(eFinance)