Thuê kênh truyền kết nối tại Tổng cục Thuế năm 2016

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch gói thầu Thuê kênh truyền kết nối tại Tổng cục Thuế năm 2016 và kênh truyền Internet tại TTDL chính, TTDL dự phòng.

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng cục Thuế.

- Địa chỉ: toà nhà số 18 Tam Trinh - Hà Nội.

- Điện thoại: 04.37689679; Fax : 04.37689744.

2. Tên dự án: Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2016.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

4. Chủ đầu tư: Tổng cục Thuế.

5. Tổng mức đầu tư: 8.475.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám tỷ, bốn trăm bảy mươi lăm triệu đồng).

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Số

gói thầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê kênh truyền kết nối tại Tổng cục Thuế năm 2016 và kênh truyền Internet tại TTDL chính, TTDL dự phòng

8.220.750.000

VNĐ

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1 giai đoạn

1 túi hồ sơ

Quý II/2016

Hợp đồng trọn gói

37 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

(eFinance)