Thuê kênh truyền triển khai kết nối mạng phục vụ hệ thống một cửa quốc gia

Cục CNTT & Thống kê hải quan thông báo kế hoạch gói thầu "Thuê kênh truyền triển khai kết nối mạng phục vụ hệ thống một cửa quốc gia kết nối các Bộ, Ban ngành".

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

2. Tên gói thầu: Thuê kênh truyền triển khai kết nối mạng phục vụ hệ thống một cửa quốc gia kết nối các Bộ, Ban ngành.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 18/QĐ-CNTT ngày 11/3/2016 của Cục trưởng cục CNTT & Thống kê Hải quan về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu: Thuê kênh truyền triển khai kết nối mạng phục vụ hệ thống một cửa quốc gia kết nối các Bộ, Ban ngành.

4. Chủ đầu tư: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

5. Tổng mức đầu tư: 1.999.800.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, tám trăm nghìn đồng).

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Thuê kênh truyền triển khai kết nối mạng phục vụ hệ thống một cửa quốc gia kết nối các Bộ, Ban ngành

1.999.800.000 VNĐ

Nguồn kinh phí NSNN

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý I năm 2016

Hợp đồng trọn gói

Lắp đặt bàn giao kênh trong vòng 7 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Sử dụng dịch vụ trong thời gian 24 tháng kể từ ngày bàn giao kênh

Giá gói thầu: 1.999.800.000 VNĐ

 
(eFinance)