Thuê tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế thi công

Cục CNTT & Thống kê hải quan mời thầu "Thuê tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế thi công".

- Tên Bên mời thầu: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Tên gói thầu: Thuê tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế thi công và tổng dự toán đối với Dự án ''Nâng cấp, mở rộng mạng WAN ngành Hải quan''.

- Nguồn vốn: Nguồn NSNN cấp cho Cục CNTT & TK hải quan.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu (HSMT): từ ngày 06/4/2015 đến trước 09h00 ngày 27/4/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ bán HSMT: Cục CNTT & Thống kê hải quan, Tầng 5, Tòa nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 04.39440833. Fax: 04.39440631.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Cục CNTT & Thống kê hải quan, Tầng 5, Tòa nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09h00 ngày 27/4/2015.

HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 09h30 ngày 27/4/2015 tại Cục CNTT & Thống kê Hải quan, địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Bên mời thầu - Cục CNTT & Thống kê hải quan kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)