Tổng cục Hải quan mời thầu Gói thầu số 28

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan mời thầu Gói thầu số 28: Thi công xây lắp đường dây trung thế, trạm biến áp 1000KVA và cung cấp, lắp đặt máy phát điện dự phòng 600KVA (công suất liên tục) / 680KVA (Công suất tối đa). 

1. Tên Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thuộc Vụ Tài vụ Quản trị.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 28: Thi công xây lắp đường dây trung thế, trạm biến áp 1000KVA và cung cấp, lắp đặt máy phát điện dự phòng 600KVA (công suất liên tục) / 680KVA (Công suất tối đa).

3. Tên dự án: Cải tạo, mở rộng Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài.

4. Nguồn vốn: Vốn Ngân sách Nhà nước.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Thời gian bán HSMT từ Từ 09 giờ 00 phút ngày 15/4/2015 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 25/4/2015 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm bán HSMT:

- Phòng 1401, Trụ sở Tổng cục Hải quan, địa chỉ: Lô E3, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: (04) 39440833; Fax: (04) 39440621.

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

9. Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thuộc Vụ Tài vụ - Quản trị, Trụ sở Tổng cục Hải quan, địa chỉ: Lô E3, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 25/4/2015.

11. Bảo đảm dự thầu:

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng bảo lãnh của Ngân hàng, tổ chức tài chính đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

- Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 80.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng chẵn).

- HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút ngày 25/4/2015 tại Trụ sở Tổng cục Hải quan, địa chỉ: Lô E3, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thuộc Vụ Tài vụ Quản trị kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)