Tổng cục Hải quan thông báo điều chỉnh thời gian thầu

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thông báo điều chỉnh thời gian thầu: “Gói thầu số 28: Thi công xây lắp đường dây trung thế, trạm biến áp 1000KVA và cung cấp, lắp đặt máy phát điện dự phòng 600KVA (công suất liên tục)/680KVA (Công suất tối đa)”.

1. Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thuộc Vụ Tài vụ Quản trị.

- Địa chỉ: Tòa nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, địa chỉ: Lô E3, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: (04) 39440833; Fax: (04) 39440621.

2. Tên dự án:

- Dự án Sửa chữa Cải tạo, mở rộng Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài.

3. Loại dự án:

- Dự án thuộc nhóm B.

4. Tên Chủ đầu tư:

- Vụ Tài vụ Quản trị - Tổng cục Hải quan.

5. Tên gói thầu đăng ký:

- Gói thầu số 28: Thi công xây lắp đường dây trung thế, trạm biến áp 1000KVA và cung cấp, lắp đặt máy phát điện dự phòng 600KVA (công suất liên tục)/680KVA (Công suất tối đa) thuộc dự án Sửa chữa Cải tạo, mở rộng Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài.

6. Giá gói thầu: 6.290.773.578 đồng.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thuộc Vụ Tài vụ Quản trị đã mời thầu gói thầu “Gói thầu số 28: Thi công xây lắp đường dây trung thế, trạm biến áp 1000KVA và cung cấp, lắp đặt máy phát điện dự phòng 600KVA (công suất liên tục)/680KVA (Công suất tối đa)” như sau:

Thông báo mời thầu đã được đăng tải (Lần 1) trên Báo Đấu thầu số 66 ngày 10/4/2015:

1. Thời gian bán HSMT: Từ 09 giờ 00 phút ngày 15/4/2015 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 25/4/2015 (trong giờ hành chính).

2. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 25/4/2015.

3. Thời gian mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 25/4/2015.

Thông báo mời thầu đã được đăng tải (Lần 2) trên Báo Đấu thầu số 69 ngày 15/4/2015:

1. Thời gian bán HSMT: Từ 09 giờ 00 phút ngày 17/4/2015 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 27/4/2015 (trong giờ hành chính).

2. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 27/4/2015.

3. Thời gian mở thầu: 14 giờ 30 phút ngày 27/4/2015.

Nay Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thuộc Vụ Tài vụ Quản trị xin thông báo gia hạn như sau:

1. Thời gian bán HSMT: Từ 09 giờ 00 phút ngày 27/4/2015 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 08/5/2015 (trong giờ hành chính).

2. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 08/5/2015.

3. Thời gian mở thầu: 14 giờ 30 phút ngày 08/5/2015.

4. Các thông tin khác được giữ nguyên theo Kế hoạch đấu thầu, Thông báo mời thầu và Hồ sơ mời thầu đã được đăng tải và phát hành.

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thuộc Vụ Tài vụ Quản trị kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)