Tổng cục Thuế mời thầu In các loại biên lai, ấn chỉ thuế năm 2015

Tổng cục Thuế có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu “In các loại biên lai, ấn chỉ thuế năm 2015” sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Kính mời nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tới tham gia đấu thầu gói thầu nói trên. Thông tin về gói thầu cụ thể như sau:

- Tên gói thầu: “In các loại biên lai, ấn chỉ thuế năm 2015”.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 13/5/2015 đến trước 09 giờ ngày 02/6/2015 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).

- Địa điểm bán HSMT: Tổng cục Thuế, số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

- Điện thoại: 04.39712901; Fax: 04.39728348.

- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời điểm đóng thầu: Đúng 09h00 phút ngày 02/6/2015.

- Thời điểm mở thầu: Đúng 09h30 phút ngày 02/6/2015.

- Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu giá trị 200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng chẵn).

- Địa điểm nhận HSDT và đóng, mở thầu: Tổng cục Thuế số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Tổng cục Thuế kính mời đại diện nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)