Tổng cục Thuế mời thầu mua sắm xe ô tô chuyên dùng năm 2015

Tổng cục Thuế có kế hoạch tổ chức đấu thầu mua sắm xe ô tô chuyên dùng năm 2015 theo Luật Đấu thầu, gói thầu “Mua sắm ô tô chuyên dùng phục vụ công tác của hệ thống Thuế năm 2015", theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Kính mời nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: Tổng cục Thuế, Tầng 5 tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 043.9712304; Fax: 0439728348.

Mỗi nhà thầu được mua tại địa chỉ trên một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh, chi phí một bộ hồ sơ là 2.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

Thời gian bán hồ sơ mời thầu gói thầu: Từ ngày 10/ 7/2015 đến trước 9h00 phút ngày 30/7/2015 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Địa điểm bán HSMT: Tổng cục Thuế, Tầng 5 tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 ngày 30/ 7/2015.

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo đảm dự thầu có giá trị 3.300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ ba trăm triệu đồng chẵn) bằng bảo lãnh của ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nhà thầu phải gửi đến Tổng cục Thuế chậm nhất trước 9h00 ngày 30 tháng 7 năm 2015.

Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở công khai vào 9h30 ngày 30 tháng 7 năm 2015 tại Tổng cục Thuế, Tầng 5 tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thời gian mở Hồ sơ đề xuất tài chính sẽ được Tổng cục Thuế thông báo tới các nhà thầu.

Tổng cục Thuế kính mời Đại diện nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)