Tổng cục Thuế thông báo thay đổi địa điểm bán HSMT

Tổng cục Thuế thông báo thay đổi địa điểm bán hồ sơ mời thầu (HSMT) của 3 gói thầu: Mua bảo trì phần mềm hệ thống quản lý thuế tập trung; Mua phần mềm hệ điều hành và thư điện tử; Mua sắm các phần mềm quản trị hệ thống.

- Tên Bên mời thầu: Tổng cục Thuế.

- Tên gói thầu:

+ Gói thầu1: Mua bảo trì phần mềm hệ thống quản lý thuế tập trung.

+ Gói thầu 2: Mua phần mềm hệ điều hành và thư điện tử.

+ Gói thầu 3: Mua sắm các phần mềm quản trị hệ thống.

- Tên dự án: Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2014.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT từ ngày 16/06/2014 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

- Địa điểm bán HSMT: Tầng 4, Toà nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại: 04.37689679; Fax : 04.37689744.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Bẵng chữ: Một triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Tổng cục Thuế - 123 Lò Đúc - Hà Nội.

- Điện thoại: 04.37689679; Fax: 04.37689744.

- Thời điểm đóng thầu:

+ Gói thầu 1: 09h00 ngày 01/07/2014.

+ Gói thầu 2: 10h00 ngày 01/07/2014.

+ Gói thầu 3: 14h00 ngày 01/07/2014.

- Bảo đảm dự thầu:

+ Gói thầu 1: 720.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi triệu đồng).

+ Gói thầu 2: 190.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm chín mươi triệu đồng).

+ Gói thầu 3: 70.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng).

Nay thay đổi địa điểm bán HSMT và nhận HSDT như sau:

- Từ ngày 16/06/2014 đến ngày 17/06/2014 (trong giờ hành chính): HSMT được bán tại Tầng 4, Toà nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Từ ngày 18/06/2014 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần): HSMT được bán tại Tầng 9, Toà nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội.

- Địa điểm nhận và mở hồ sơ dự thầu: Tổng cục Thuế - Tầng 9, Toà nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội.

Tổng cục Thuế kính mời Đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự buổi mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)