Thành phố Cà Mau.

Cục Thuế tỉnh Cà Mau mời thầu

Gói thầu: sửa chữa trụ sở làm việc của Chi cục Thuế thành phố Cà Mau. Hình thức lựa chọn thầu: chỉ định thầu. Phương thức áp dụng: theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu mời thầu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chào hàng cạnh tranh rộng rãi cho gói thầu cung cấp thiết bị kiểm hóa, dụng cụ lấy mẫu, lưu mẫu và dịch vụ kỹ thuật kèm theo.