Ảnh minh họa

Mời chào hàng cạnh tranh khoản tín dụng số: 3767VN

Dự án Cải cách Quản lý Tài chính công Bộ Tài chính có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu đối với lô hàng 30 máy tính xách tay cho các Tổ công tác thí điểm lập kế hoạch tài chính và chi tiêu trung hạn thuộc Cấu phần 2.

Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu mời thầu

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu có kế hoạch mua sắm thiết bị tin học nâng cấp hệ thống máy chủ tại Trung tâm Dữ liệu và CNTT.

Ảnh minh họa

Đấu thầu gói thầu "Xây lắp sân bóng đá cỏ tự nhiên"

Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam mời thầu gói thầu xây lắp: Sân bóng đá cỏ tự nhiên (03 sân) thuộc dự án “Đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam thuộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam”.

Cảng Hải Phòng mời thầu

Cảng Hải Phòng mời thầu gói thầu: Đầu tư 200 container 20 feet đã qua sử dụng thuộc Dự án “Đầu tư 200 container 20 feet - Cảng Hải Phòng” bằng nguồn vốn tự bổ sung.

2 gói thầu thuộc dự án “Nâng cấp và triển khai hệ thống các ứng dụng phục vụ quản lý thuế tại Chi cục thuế đáp ứng yêu cầu của Luật Quản lý thuế”

Ban QLDA “Nâng cấp và triển khai hệ thống các ứng dụng phục vụ quản lý thuế tại Chi cục thuế đáp ứng yêu cầu của Luật Quản lý thuế” có kế hoạch tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cho hai gói thầu nằm trong dự án.

Chương trình Hợp tác Việt Nam - Thụy Điển về xoá đói, giảm nghèo - Dự án “Chia sẻ”

Tên dự án: Chương trình Hợp tác Việt Nam - Thụy Điển về xoá đói, giảm nghèo - Dự án “Chia sẻ” 
Mục tiêu chính: Xây dựng hệ thống chính sách Tài chính quốc gia phục vụ xoá đói giảm nghèo hiệu quả; Thiết kế hệ thống thông tin quản lý tài chính để giám sát việc thực hiện các chương trình xoá đói giảm nghèo; Đào tạo nâng cao năng lực quản lý tài chính của cán bộ địa phương vì mục tiêu xoá đói giảm nghèo.

Dự án Trung tâm đào tạo cán bộ bảo hiểm

Tên dự án: Trung tâm đào tạo cán bộ bảo hiểm 
Mục tiêu chính: Xây dựng năng lực thể chế liên quan đến việc thành lập “Trung tâm đào tạo bảo hiểm Việt Nam”; Nâng cao chất lượng đào tạo trong lĩnh vực bảo hiểm; Tăng cường cơ sở vật chất ban đầu cho trung tâm.

Chương trình hợp tác Tài chính Pháp - Việt

Tên Dự án: Chương trình hợp tác Tài chính Pháp - Việt 
Mục tiêu chính: Hỗ trợ Bộ Tài chính Việt Nam trong việc thiết kế và xây dựng cơ chế cải cách kinh tế và tài chính của Chính phủ Việt Nam