Kết quả gói thầu thay thế máy tính xách tay

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế thông báo kết quả Gói thầu số 4: Thay thế máy tính xách tay, máy tính cá nhân, UPS máy trạm và dịch vụ triển khai máy tính...
 
 
 
 
 

Sửa chữa xe ôtô 76A-001.70

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi thông báo kế hoạch gói thầu Sửa chữa xe ôtô 76A-001.70.
 
 
 
 
 

Bảo hiểm canô HQ-QNG04

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi thông báo kế hoạch gói thầu Bảo hiểm canô HQ-QNG04.
 
 
 
 
 

Cung cấp lắp đặt hệ thống thang máy

(eFinance Online) - Ban Quản lý dự án xây dựng công trình trụ sở làm việc Tổng cục Thuế mời thầu Cung cấp lắp đặt hệ thống thang máy.