Kết quả gói thầu Tư vấn chuẩn bị đầu tư dự án

(eFinance Online) - Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo kết quả gói thầu Tư vấn chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng và triển khai hạ tầng dự phòng một số hệ thống CNTT lõi của KBNN.