Nâng cấp mở rộng hệ thống Quản lý thuế tập trung (TMS)

(eFinance Online) - Cục Công nghệ Thông tin - Tổng cục Thuế có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu “Nâng cấp mở rộng hệ thống Quản lý thuế tập trung (TMS) đáp ứng yêu cầu lưu trữ, khai thác dữ liệu lịch sử” sử dụng nguồn vốn nhà nước, theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. 

Xây dựng Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Cà Mau

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Cà Mau mời thầu gói thầu số 1: Xây lắp Trụ sở chính; Nhà công vụ; Nhà xe 02 bánh; Nhà xe 04 bánh; Mương thoát nước tổng thể; Sân đường nội bộ; Hồ nước và cấp nước; Hàng rào và nhà bảo vệ; San lắp mặt bằng; Cột cờ; Nhà đặt máy phát điện dự phòng.

Nâng cấp và triển khai rộng hệ thống trao đổi thông tin

(eFinance Online) - Cục Công nghệ Thông tin - Tổng cục Thuế có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu “Nâng cấp và triển khai rộng hệ thống trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan Tài nguyên môi trường” sử dụng nguồn vốn nhà nước, theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. 

Sửa xe ô tô NISSAN GL 07 chỗ ngồi

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang thông báo kế hoạch gói thầu Sửa xe ô tô NISSAN GL 07 chỗ ngồi, biển kiểm soát 23C - 0588 của Đội Kiểm soát Hải quan.