Trang bị bàn tủ phòng làm việc cho Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mời thầu Trang bị bàn tủ phòng làm việc cho Cục Hải quan Tỉnh.

Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Địa chỉ: 16 Lê Lợi, phường 1, TP. Vũng Tàu.

Điện thoại/fax/email: 064.3837422.

Mã số thuế: 3500779005.

Đề nghị Báo Đấu thầu, Cục Tin học và Thống kê tài chính đăng tải thông báo mời chào hàngvới nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Trang bị bàn tủ phòng làm việc cho Cục Hải quan Tỉnh.

Nội dung chính của gói thầu: Trang bị bàn tủ phòng làm việc, lắp đặt tại Trụ sở của Cục Hải quan Tỉnh.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày liên tục (kể cả ngày nghỉ, lễ, tết) tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự toán mua sắm Trang bị bàn tủ phòng làm việc cho Cục Hải quan Tỉnh.

3. Nguồn vốn: Vốn Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: ngày 16 tháng 6 năm 2016 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Tài vụ - Quản trị thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 16, đường Lê Lợi, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 5.500.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm triệu, năm trăm ngàn đồng; Hình thức bảo đảm dự thầu: Đặt cọc hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 00, ngày 24 tháng 6 năm 2016.

(eFinance)