Trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng hội trường; phụ kiện hệ thống âm thanh, ánh sáng

Trường Đại học Tài chính - Marketing mời thầu Gói thầu số 2: “Trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng hội trường; phụ kiện hệ thống âm thanh, ánh sáng".

1. Tên Bên mời thầu: Trường Đại học Tài chính - Marketing.

2. Tên dự án: Đầu tư trang thiết bị cho nhà ký túc xá và thư viện Trường Đại học Tài chính - Marketing.

3. Tên gói thầu: Gói thầu số 2 “Trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng hội trường; phụ kiện hệ thống âm thanh, ánh sáng”.

4. Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp và các nguồn vốn khác.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Thời gian bán HSTM: vào 9h00 ngày 08 tháng 09 năm 2015 đến 9h00 ngày  01 tháng 10 năm 2015 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm bán HSMT: Trường Đại học Tài chính - Marketing. Địa chỉ: 306 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. Phòng Kế hoạch - Tài chính (P.001). Điện thoại: 08. 38457401; Fax: 0839976491.

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).

9. Địa chỉ nhận HSDT: Trường Đại học Tài chính - Marketing. Địa chỉ: 306 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. Phòng Kế hoạch - Tài chính (P.001). Điện thoại: 08. 38457401; Fax: 0839976491.

10. Thời điểm đóng thầu: 9h30 ngày 01 tháng 10 năm 2015.

11. Bảo đảm dự thầu: 70.000.000 VNĐ. Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng chẵn.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 9h30 ngày 01 tháng 10 năm 2015 tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (306 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh).

Trường Đại học Tài chính - Marketing kính mời đại diện các Nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào đúng thời gian và địa điểm nêu trên. 

(eFinance)