Trang bị hệ thống camera giám sát giảng đường

Học viện Tài chính mời thầu "Trang bị hệ thống camera giám sát giảng đường khu vực phường Đức Thắng".

- Tên Bên mời thầu: Học viện Tài chính.

- Tên gói thầu: Trang bị hệ thống camera giám sát giảng đường khu vực phường Đức Thắng - Học viện Tài chính.

- Nguồn vốn: Thu sự nghiệp.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Phương thức đấu thầu: một túi hồ sơ.

- Thời gian bán HSĐX: từ 09 giờ ngày 08/07/2015 đến trước 09 giờ ngày 16/07/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSYC, nhận HSĐX: Phòng 204, Nhà B, Trung tâm Thông tin, Học viện Tài chính, số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 043.9332397; fax: 043.9331865.

- Giá bán một bộ HSYC: 1.000.000 đồng (bằng chữ: một triệu đồng chẵn).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 09 giờ 00 phút ngày 19/07/2015.

- Bảo đảm dự thầu:

+ Số tiền 10.000.000 đồng (bằng chữ: mười triệu đồng chẵn);

+ Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của ngân hàng; tổ chức tài chính; đặt cọc tại Ban Tài chính Kế toán - Học viện Tài chính;

+ Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 90 ngày.

HSĐX sẽ được mở công khai vào 09 giờ 15 phút (giờ Việt Nam), ngày 16/07/2015 tại phòng 204, Nhà B, Học viện Tài chính, số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Học viện Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)