Trang bị và lắp đặt máy lạnh cho phòng học, phòng làm việc

Trường Đại học Tài chính - Marketing mời thầu "Trang bị và lắp đặt máy lạnh cho phòng học, phòng làm việc tại các cơ sở của trường".

- Tên Bên mời thầu: Trường Đại học Tài chính - Marketing.

- Tên gói thầu: “Trang bị và lắp đặt máy lạnh cho phòng học, phòng làm việc tại các cơ sở của Trường”.

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp của trường.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 14 giờ 00 phút ngày 01 tháng 08 năm 2014 đến 09 giờ 00 phút ngày 08 tháng 08 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng/bộ.

- Địa chỉ phát hành: Trường Đại học Tài chính - Marketing, 306 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, Tp.HCM (Phòng 001).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 09 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 08 năm 2014 tại Trường Đại học Tài chính - Marketing, số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, Tp.HCM (Phòng 001).

(eFinance)