Triển khai hạ tầng kỹ thuật hệ thống an toàn bảo mật thông tin Tổng cục Thuế

Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu “Gói thầu EPC: Triển khai hạ tầng kỹ thuật hệ thống an toàn bảo mật thông tin Tổng cục Thuế” thuộc dự án “Triển khai hạ tầng kỹ thuật hệ thống an toàn bảo mật thông tin Tổng cục Thuế” theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 2.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn) tại:

Cục Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế; Tầng 9, Toà nhà số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại:  04. 37689679; Fax : 04.37689744.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 31/7/2015 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu bằng bảo lãnh của ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và phải được gửi đến Cục Công nghệ thông tin chậm nhất trước thời điểm đóng thầu, khoản tiền bảo lãnh là 900.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín trăm triệu đồng).

Thời điểm đóng thầu: Đúng 10 giờ 00 phút ngày 24/8/2015.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu, tại Cục CNTT - Tổng cục Thuế, Tầng 9 toà nhà số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Cục Công nghệ thông tin kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)