Triển khai mở rộng dịch vụ nộp thuế điện tử cho các ngân hàng thương mại

Tổng cục Thuế tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu: “Dịch vụ triển khai mở rộng dịch vụ nộp thuế điện tử cho các ngân hàng thương mại, các đơn vị TVAN và hỗ trợ người nộp thuế sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử và khai thuế qua mạng” theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Cục CNTT - Tổng cục Thuế và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 2.000.000 VND (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn) tại: Cục CNTT - Tổng cục Thuế; Tầng 9 Toà nhà số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Điện thoại:  04. 37689679; Fax: 04.37689744.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ ngày 31/07/2015 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 11/8/2015 vào trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu bằng bảo lãnh của ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và phải được gửi đến Tổng cục Thuế chậm nhất trước thời điểm đóng thầu, khoản tiền bảo lãnh cụ thể như sau: 70.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng).

Thời gian đóng thầu: Đúng 9 giờ 00 phút ngày 11/8/2015.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu, tại Tổng cục Thuế - Tầng 9 toà nhà số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Tổng cục Thuế kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)